XXIII Reunión Nacional del Grupo Uro-Andrologico y V Reunión Nacional del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica

Yesterday, Dr. Moncada took part at the  “XXIII Reunión Nacional del Grupo Uro-Andrologico y V Reunión Nacional del Grupo de Cirugía Reconstructiva Urológica”

Program

 

 

 

2018